FINTA SÁNDOR / Alexander Finta   ( Túrkeve, 1881. június 12. - Los Angeles, 1958. augusztus 2.)   szobrászművész Elemi iskoláit Túrkevén végezte, ezután a család Nagyváradra költözött. Elvégezte a  polgári iskolát, majd a kassai Első Ipariskolában gépésznek tanult, vasúttiszti iskolai  képesítést is szerzett. Egy tragikusan végződő családi esemény után börtönbe került  Szamosújvárra, ahol az ekkor már Párizsban élő Gergely hatására szobrászkodni  kezdett s még szabadulása előtt országos hírnévre tett szert.   A börtönből 1913-ban szabadult, Túrkevére költözött, itt megnősült, született egy fia.  Részt vett az I. világháborúban, ahol megsebesült. Mint tartalékos katona, különböző  városok megbízásából háborús emlékműveket készített. Szobrai láthatók: Nyitrán,  Hevesben, Kecskeméten, Csurgón és Budapesten, a Kerepesi temetőben.   A háború után Pestre költözött, elvált első feleségétől és 1920-ban második  feleségével, Kántor Katával Amerikában telepedett le. Mint szobrász, hamarosan a  legismertebbek egyike lett, pályázatokat nyert és a harmincas évektől a kint élő  magyarság egyik szellemi vezetőjeként élénk közéleti tevékenységet is folytatott. Igen  sokat tett annak érdekében, hogy Kovács Mihály ezredes, az amerikai függetlenségi  háború hőse, Amerika-szerte ismertté legyen.   1932-ben megjelent a Herdboy of Hungary ( A kisbojtár) c. ifjúsági regénye, saját  illusztrációival.   Sok köztéri szobrot készített. Hayes kardinalisról készített portréja a New-Yorki  Metropolitan múzeumban látható. A többi munkáját végakaratának megfelelően a  túrkevei Finta Múzeum őrzi.   Ifjúsági regényét 1985-ben az R Forma Kiadó magyarul jelentette meg, fordította  Daróczi Sándor.   [ Irodalom: Györffy Lajos-Egri Mária: A Finta művésztestvérek élete és munkássága (  Szolnok, 1971.); Az ecsegi kisbojtár csodás története=Szolnok Megyei Néplap 1981.  június 28. 8. 9. oladal., Tiszai Lajos: In memoriam F.S.=Túrkeve, 1993. augusztus 13.  Tiszai Lajos:.]   Talpalló Piroska: TÚRKEVE LEXIKONA, (Túrkeve, 2000)   Egyéni kiállítások:   1962 • Finta Múzeum, Túrkeve   1965 • Szigligeti Színház, Szolnok   1967 • Finta Múzeum, Túrkeve (Finta Gergellyel, állandó kiállítás)   1980 • A Finta-család grafikái, Finta Múzeum, Túrkeve   1981 • Finta Múzeum, Túrkeve (újrarendezett állandó kiállítás).   Válogatott csoportos kiállítások:   1965 • A Százados úti művésztelep 50 éve, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest.   Köztéri művei:   A FORRADALMI KARHATALMI BIZOTTSÁG EMLÉKTÁBLÁJA (1957) 1996, Budapest, V. ker.Deák  Ferenc u. 16-18.   Kossuth (1915, Kondoros)   Hősi emlékmű (1916, Nyitra)   Hősi emlékmű (1917, Hatvan) Az 1917-ben felavatott katonát ábrázoló szobor volt az első az  országban, amely az első világégés elhunytaira emlékezik  Honvédszobor (1918, Pöstyén)   Hősi emlékmű (1918, Heves)   Hősi emlékmű (1918, Kecskemét)   Katona József-emlékmű (1918, Kecskemét)   Mérei Adolf síremléke (1918, Farkasréti temető)   Petőfi-mellszobor (1930, Cleveland, Közkönyvtár, USA)   Whitman-emléktábla (1931, Brooklyn, New York)   Kováts Mihály ezredes emléktáblája (1940, New York)   Kossuth-emléktábla (1949, Pittsburgh, Sheraton Hotel, USA)   Madách-mellszobor (1950, Cleveland)   Kossuth-emléktábla (1952, St. Louis, USA)   Kossuth-mellszobor (1954, Los Angeles)   Kovács Mihály-emléktábla (1955, Charleston, USA).   Művek közgyűjteményekben: Finta Múzeum, Túrkeve   Metropolitan Museum, New York  Magyar Nemzeti Galéria, Budapest.   Kötetei:   Herdboy Of Hungary / A KISBOJTÁR (R-FORMA KIADÓ 1985)   Herdboy of Hungary (New York, 1932, saját illusztrációkkal)   Big Game Hunters (New York, 1936)   The Secret of the Great Monkey (New York, 1938; Budapest, 1942)   My Brothers and I (New York, 1940). Irodalom:   Talpalló Piroska: TÚRKEVE LEXIKONA 2000   Dojcsák Győző: Amerikai Magyar Történetek - Finta Sándor emléke 221-230 oldal Ifjúsági és Lapkiadó  1985   BÁLINT A.: A ~-eset, Nyugat, 1913. augusztus 16.   DR. SZENDREI J.-SZENTIVÁNYI GY.: Magyar Képzőm. Lexikona I., Budapest, 1915 (irod.-mal)   HUSZÁR L.-PROCOPIUS B.: Medaillen und Plakettenkunst in Ungarn, Budapest, 1932   FODOR M.: A túrkevei Finta Emlékkiállítás, Jászkunság, 1962/12.   N. PÉNZES É.: ~ emlékkiállítása Túrkevén, Művészet, 1963/4.   LENGYEL A.: The Life and Art Alexander Finta, Washington, 1964   GOSZTONYI J.: XX. századi magyar éremművészek külföldön, A Magyar Numizmatikai Társulat  Évkönyve 1971, Budapest, 1972   EGRI M.: (kat., bev. tan., Túrkeve, 1977)   MÁRTONVÖLGYI L.: ~ szlovákiai emlékei, Jászkunság, 1981/8.   Túrkevei Alkotók Lapja szerkesztés alatt